Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Szanse na elastyczny wiek przechodzenia na emeryturę 21.12.2009 14:22
kategoria: Aktualności

Szanse na elastyczny wiek przechodzenia na emeryturę

W obecnym systemie emerytalnym, możliwe jest ustalenie elastycznego wieku przechodzenia na emeryturę. Realne wydaje się uniezależnienie prawa do emerytury od wieku, a powiązanie go przede wszystkim z kwotami jakie zbierze pracownik na indywidualnych kontach w ZUS-ie i wybranym OFE. Wysokość przyszłej emerytury zależałaby od ilości uzbieranych pieniędzy w trakcie pracy, nie zaś od wieku przejścia na emeryturę.

Opisana powyżej sytuacja nie oznacza, że będzie można przechodzić na emeryturę w wieku 30 lat. Wypracowanie przez siebie średniej emerytury w obecnym systemie, który obowiązuje od 1999 roku, zakłada że należy pracować do co najmniej 64 albo 67 roku życia.

 Taka założona koncepcja odnosi się do formy zawartej przez kancelarie premiera Michała Boniego, która zakładała, że 90% swojego ostatniego wynagrodzenie może otrzymać jak emeryturę, ten kto pracował do 67 roku życia. Jednakże minister Fedan podkreśla, że nie można się całkowicie zgadzać z założeniami ministra Boniego, gdyż przyszła emerytura nie zależy od wieku przejścia na emeryturę, tylko od kwot zgromadzonych na kontach emerytalnych. Warunkiem otrzymania emerytury w kwocie 90% ostatniego wynagrodzenia, nie jest tym samym wiek przejścia na emeryturę. W obecnych czasach prawo do emerytury mają kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni w wieku 65 lat. Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane są do ZUS w kwocie 12,2% pensji oraz do Otwartych Funduszy Emerytalnych w kwocie 7,3% wynagrodzenia. Po przejściu na emeryturę, każdy otrzyma takie świadczenia jakie sobie wypracował, oraz ewentualne zyski z funduszu.

Obecny minister nie przewiduje wprowadzenia ustawy nakazującej przedłużenie okresu przejścia na emeryturę, jednak chce przekonać ludzi aby dobrowolnie byli jak najdłużej aktywni zawodowo. Rzeczą oczywistą jest, że jeżeli ktoś przepracował tylko 10 lat, a odejdzie na emeryturę w wieku 67 lat, jego świadczenia będą bardzo niskie. Jednakże były minister powiedział w wywiadzie dla TVN24, iż "rok pracy więcej to jest emerytura prawie o 300 złotych więcej".

Niestety dyskusje na temat systemu emerytalnego trwają niezmiennie już od kilku lat. W 2007 roku chciano zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, kolejny projekt miał na celu ustalenie emerytur kobiet i mężczyzn (ze względu na to, że kobiety przeciętnie żyją o 5 lat dłużej niż mężczyźni ich świadczenie emerytalne, miałaby być mniejsze, gdyż musiałby być rozłożone na dłuższy okres czasu). Jednakże do tej pory nie zostały ustalone żadne konkrety. Rząd obecnie ma jeszcze dwa lata na określenie ostatecznych zasad wypłaty emerytur w nowym systemie, gdyż dopiero wówczas zyskają status powszechnych.

W tym momencie resort pracy tylko spekuluje i rozważa różne rozwiązania usprawnienia systemy emerytalnego w Polsce. Jak na razie nie zostały wysunięte żadne projekty w tej sprawie. Jeszcze wszystko może się diametralnie zmienić. Jedno jest pewne, że zostanie zachowane prawo do emerytury minimalnej, w kwocie 675 zł, która będzie wypłacana osobom, który w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego nie uzbierały kwoty, która starczyłaby choćby na najniższe świadczenie. Głównym warunkiem otrzymania emerytury minimalnej jest przepracowanie i odprowadzanie składek emerytalno- rentowych przez co najmniej 20 lat, w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.
 

Wszystkie aktualności