Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Już wkrótce kolejne losowanie do OFE 21.12.2009 14:26
kategoria: Aktualności

Już wkrótce kolejne losowanie do OFE

Już 29 stycznia 2010 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przeprowadzi kolejne losowanie do przydziału członków Otwartych Funduszy emerytalnych (OFE).

Jeżeli nie chcesz zostać wylosowany, powinieneś jak najszybciej wybrać swój przyszły fundusz emerytalny, spośród wszystkich dostępnych na polskim rynku. Najbliższe losowanie obejmie wszystkie osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku, jeżeli po raz pierwszy podjęli zatrudnienie i nie wybrali do tego czasu żadnego funduszu. Obowiązek wyboru OFE nie dotyczy studentów oraz uczniów, którzy nie ukończyli 26 roku życia a podjęli pracę na umowę o działo, lub umowę- zlecenie, albo rozpoczęli studia doktoranckie.

Zestawienie historycznych wyników, ułatwiające podjęcie decyzji, prezentuje ranking OFE.

Każda osoba podejmująca pracę jest zobowiązana w ciągu 7 dni, od podpisania umowy zapisać się do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Jeżeli tego nie zrobiła zostanie poinformowana w grudniu listownie przez ZUS o konieczności zapisu do OFE, w innym przypadku weźmie udział w najbliższym losowaniu funduszy. Do tej pory zostało wysłanych już 197 930 listów z przypomnieniem.

Jeżeli osoba, która podejmie pracę, nie dopełni obowiązku wyboru OFE, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w terminie do 10 stycznia, wzywa na piśmie do zawarcia umowy z wybranym Otwartym Funduszem Emerytalnym.

Warto podkreślić, że pieniądze znajdujące się w wybranym Funduszu Emerytalnym, są inwestowane przez poszczególne OFE, a więc znajdują się na oprocentowanej, bezpiecznej lokacie, bez możliwości straty. Osoba podejmująca pracę, płaci składkę emerytalną, która automatycznie wpływa do ZUS-u i dzielona jest na dwie części. Jedna część pozostaje na indywidualnym nie oprocentowanym koncie w ZUS-ie, druga zaś trafia do oprocentowanego OFE. Jeżeli ktoś od razu nie zdecyduje się na wybrany fundusz, jego pieniądze przez cały okres leżą na koncie w ZUS-ie, co wiąże się z brakiem możliwości ich pomnażania.

W trakcie losowania, osoby mogą być przydzielone jedynie do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopa zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych oraz zarządzają mniej niż 10% aktywów netto należących do wszystkich OFE. Ponad to z najbliższego losowania zostaną wykluczone największe, pod względem liczebności członków, fundusze emerytalne. W styczniowym losowaniu wezmą udział takie fundusze jak: Aegon OFE, OFE Allianz, Amplico OFE, AXA OFE, oraz Generali OFE, Pekao OFE, a także OFE Pocztylion.

Po odbytym losowaniu ZUS ma obowiązek poinformowania wyszczególnionych OFE o jego wynikach, zaś Otwarte Fundusze Emerytalne, zobowiązane są poinformować swoich nowych członków o ich przydziale. Ponad to ZUS prześle listownie informacje do zainteresowanych osób, które brały udział w losowaniu. Do którego z OFE trafili.

 

Wszystkie aktualności