Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pełna: AEGON Otwarty Fundusz EmerytalnyAegon OFE
Nazwa skrócona: AEGON OFE

Licencja KNUiFE: 1999-02-05
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20
Częstotliwość wyceny aktywów: każdy dzień roboczy
Akcjonariusze OFE AEGON: 100% AEGON Woningen Nova B.V.
Członkowie zarządu: Jarosław Kubiak - Prezes Zarządu; Ewa Marzec - Członek Zarządu; Janusz Mueller - Członek Zarządu ; Robert Woźny - Członek Zarządu

 

Zapisz się do OFE      lub      Zmień OFE

 

AEGON OFE w 2008 roku połączony został z Otwartym Funduszem Emerytalnym Skarbiec-Emerytura.

Polityka inwestycyjna OFE AEGON
W polityce inwestycyjnej OFE AEGON jednym z podstawowych założeń jest zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa środków przekazywanych przez klientów, utrzymując jednocześnie stały i systematyczny wzrost oszczędności. Osiągane jest to dzięki różnorodności (dywersyfikacja) inwestycji opieranych na prognozach i analizach sytuacji mikro i makroekonomicznej w kraju i na świecie. Środki inwestowane są najczęściej w dłużne papiery wartościowe, których emitentem i gwarantem jest Skarb Państwa, w akcje polskich spółek notowanych na GPW.  Dopuszczalne zgodnie z polityką długoterminową są także inwestycje w  papiery wartościowe emitowane przez gminy, przedsiębiorstwa oraz banki.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
do 8 mld zł - 0,045%
8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
35-65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dla nowych członków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank BPH S.A.
Agent transferowy
Pekao Financial ServicesDane do kontaktu z OFE AEGON:

AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Wołoska 5 (budynek TAURUS)
02-675 Warszawa
tel.: (022) 874 46 20
fax: (022) 874 46 40
infolinia: 0 801 300 900, (022) 529 10 00
http://www.aegonpte.pl

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 12.904 mld zł 9 szczegóły
liczba uczestników 0.94 mln 8 szczegóły
stopa zwrotu 251.3 % 7 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 45.7 % 12 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 17.3 % 12 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 5.9 % 13 szczegóły
koszty 3.5 % 1 szczegóły
wartość jednostki 35.13 zł 10 szczegóły