Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pełna: AXA Otwarty Fundusz Emerytalny AXA OFE
Nazwa skrócona: OFE   AXA
Licencja KNUiFE: 1999-01-29 
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20
Częstotliwość wyceny aktywów: każdy dzień roboczy

Akcjonariusze AXA OFE
AXA Life (70%)
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (30%)

Członkowie zarządu: Grzegorz Ferski - Członek Zarządu; Robert Garnczarek - Członek Zarządu; Radosław Gołaszewski - Członek Zarządu

 

Zapisz się do OFE      lub      Zmień OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE   AXA
Strategia inwestycyjna AXA OFE to działania zapewniające maksymalny stopień bezpieczeństwa zgromadzonych środków i działania ukierunkowane na osiąganie realnego wzrostu aktywów z uwzględnieniem inflacji, zachowując jednocześnie wszelkie środki minimalizujące zagrożenie. Zaangażowanie inwestycyjne w akcje jest na średnim poziomie 30% z możliwością zmiany. W zależności od koniunktury będzie ono zwiększane lub zmniejszane. Planowane są także inwestycje w  papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa (jako inwestycje gwarantujące najwyższy stopień bezpieczeństwa dostępnych instrumentów finansowych). Przy decyzjach związanych z doborem papierów dłużnych innych emitentów OFE AXA zwracać będzie uwagę na wiarygodność emitentów i możliwości obsługi zadłużenia. Fundusz, decydując się na inwestycje tego rodzaju oczekuje zwiększonej rentowności niż w przypadku papierów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa.
Plany długookresowe zakładają 55% udział obligacji, 10% udział bonów skarbowych, 30% udział akcji z możliwością zmian. Plany uwzględniają także możliwość inwestowania w papiery dłużne gmin, papiery skarbowe, depozyty bankowe.

 Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
do 8 mld zł - 0,045%
8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
35-65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dla nowych członków)
do 2010 – 7,00% kwoty z wpłaconych składek
w 2011 – 6,125% kwoty z wpłaconych składek
w 2012 – 5,250% kwoty z wpłaconych składek
w 2013 – 4,375% kwoty z wpłaconych składek
od 2014 – 3,50% kwoty z wpłaconych składek
Bank depozytariusz
BRE Bank SA
Agent transferowy
We własnym zakresie


Dane do kontaktu z OFE AXA:
AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel.: (022) 555 00 00
fax: (022) 555 05 00
infolinia: 0 801 200 200
http://www.axa-polska.pl

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 19.05 mld zł 5 szczegóły
liczba uczestników 1.16 mln 5 szczegóły
stopa zwrotu 235.83 % 10 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 47.03 % 11 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 18.5 % 7 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 6.2 % 12 szczegóły
koszty 3.5 % 4 szczegóły
wartość jednostki 35.83 zł 7 szczegóły