Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pełna: Generali Otwarty Fundusz Emerytalny GENERALI OFE
Nazwa skrócona: OFE     Generali
Licencja KNUiFE: 1999-01-21   
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20 
Częstotliwość wyceny aktywów: każdy dzień roboczy

Akcjonariusze Generali OFE
Generali T.U. S.A. - 96,56%
Generali Holding Vienna AG - 3,44%

Członkowie zarządu: Piotr Pindel - Członek Zarządu, Jacek Smolarek - Członek Zarządu, Rafał Markiewicz - Członek Zarządu

 

Zapisz się do OFE      lub      Zmień OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE     Generali
Strategia inwestycyjna OFE GENERALI to lokowanie środków w obligacje, bony, papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i NBP. Pozostałe środki inwestowane w akcje polskich spółek. Polityka inwestycyjna zezwala również na inwestycje w obligacje, których emitentami są rządy państw z grupy OECD oraz akcje spółek notowanych na giełdach tych państw. Fundusz zamierza utrzymać dotychczasowy model dywersyfikacji aktywów zgodnie z podziałem: 50% dłużne papiery skarbowe, 10% dłużne papiery innych podmiotów, 30% papiery wartościowe (akcje), 10% lokaty  bankowe i inne aktywa.Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
do 8 mld zł - 0,045%
8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
35-65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dla nowych członków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Agent transferowy
Generali Finance Sp. z o.o.
Dlaczego OFE Generali?
OFE Generali osiąga bardzo dobre wyniki inwestycyjne, zarówno w krótkim jak i w długim okresie czasu.
OFE Generali zajmuje wysokie miejsca w rankingach otwartych funduszy emerytalnych. OFE Generali po raz kolejny został uznany przez "Rzeczpospolita" za najlepszy otwarty fundusz emerytalny (K.Ostrowska, "Kto najefektywniej i najbezpieczniej pomnaża oszczędności", "Rzeczpospolita", 16.04.2009 ). Fundusz Generali zdobył także pierwsze miejsce w rankingu opublikowanym przez "Gazetę Wyborczą" (M.Bojanowski, "Ranking najlepszych funduszy emerytalnych w 2008 r.", "Gazeta Wyborcza", 29.12.2008). OFE Generali okazał się liderem pod względem bezpieczeństwa inwestycji, jak i stanu hipotetycznego konta. Z wyliczeń redakcji „Rzeczpospolitej” jak i „Gazety Wyborczej” wynika, że dzięki bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym, Klient Generali zgromadził najwięcej oszczędności na koncie emerytalnym.
do OFE Generali należy już ponad 600 tysięcy Polaków.
OFE Generali zarządza aktywami netto o wartości ponad 5 mld złotych.
Generali PTE S.A. zarządzające OFE Generali należy do Grupy Generali, oferującej usługi finansowe milionom klientów na całym świecie.


Dane do kontaktu z OFE Generali:
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
tel: (022) 543 05 00
faks: (022) 543 08 99
infolinia: 0 801 343 343 lub (022) 543 05 43 pn-pt (8-18)
http://www.generali.pl

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 15.27 mld zł 6 szczegóły
liczba uczestników 1.01 mln 6 szczegóły
stopa zwrotu 275.1 % 3 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 47.7 % 8 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 17.9 % 9 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 6.4 % 11 szczegóły
koszty 3.5 % 7 szczegóły
wartość jednostki 37.51 zł 3 szczegóły