Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pełna: Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny Nordea OFE
Nazwa skrócona: OFE       Nordea
Licencja KNUiFE: 1999-02-02   
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20  
Częstotliwość wyceny aktywów: każdy dzień roboczy

Akcjonariusze Nordea OFE
Nordea Life Holding A/S (100%)

Członkowie zarządu: Andrzej Kulik - Prezes Zarządu, Paweł Wilkowiecki - Członek Zarządu, Maria Oskroba - Członek Zarządu (wymagana zgoda KNF) 

 

Zapisz się do OFE      lub      Zmień OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE       Nordea
Założeniem polityki inwestycyjnej Nordea OFE jest osiągnięcie wyższej od średniej rynkowej stopy zwrotu w działaniach długookresowych. Strategia działań na najbliższe lata to konserwatywna polityka inwestycyjna i inwestycje w te instrumenty finansowe, które są najbardziej płynne i niedowartościowane.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
do 8 mld zł - 0,045%
8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dla nowych członków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank Handlowy w Warszawie SA
Agent transferowy
Citigroup Globalne Usługi Transakcyjne - Obsługa Funduszy Inwestycyjnych


Dane do kontaktu z OFE Nordea:
NORDEA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
tel.: (022) 541 00 00,
fax: (022) 541 00 01
infolinia: 0 801 306 306
http://www.nordeapolska.pl

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 13.78 mld zł 7 szczegóły
liczba uczestników 0.93 mln 9 szczegóły
stopa zwrotu 282.1 % 2 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 53.02 % 1 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 22.7 % 1 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 8.4 % 2 szczegóły
koszty 3.5 % 9 szczegóły
wartość jednostki 38.21 zł 2 szczegóły