Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pełna: Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny PEKAO S.A. OFE
Nazwa skrócona: OFE  Pekao
Licencja KNUiFE: 1999-04-19
Pierwsza wycena aktywów: 1999-07-19    
Częstotliwość wyceny aktywów: każdy dzień roboczy

Akcjonariusze Pekao OFE
Bank Pekao SA (65%)
Pioneer Global Asset Management (35%)

Członkowie zarządu: Tomasz J. Bańkowski - Prezes Zarządu, Sławomir M. Kolarz - Wiceprezes Zarządu, Marek Sakowski - Wiceprezes Zarządu

 

Zapisz się do OFE      lub      Zmień OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE Pekao
Strategia inwestycyjna OFE  Pekao polega na lokowaniu zgromadzonych środków w obligacjach, bonach i papierach wartościowych, których emitentami są Skarb Państwa i NBP, instrumenty finansowe, które  umożliwiają odzyskanie zainwestowanych środków. Głównym celem jest zagwarantowanie klientom w perspektywie długoterminowej min. 5% stopy realnego zysku. Udziały akcji będą zawsze uzależnione od aktualnej sytuacji oraz trendów w gospodarce, a spółki dobierane pod kątem wyceny fundamentalnej. Ponieważ specyfika OFE  Pekao polega na stałym dopływie nowych aktywów, fundusz zakłada możliwość inwestycji w spółki z mniejszą płynnością, notowane ze znacznym dyskontem wobec spółek prywatnych.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
do 8 mld zł - 0,045%
8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
35-65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dla nowych członków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Agent transferowy
Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Dane do kontaktu z OFE Pekao:

Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.   
ul. Domaniewska 41 A
02 -672 Warszawa
tel.: (022) 874 46 10/11
fax: (022) 874 46 09
infolinia: 0 801 222 022
http://www.pekaopte.pl

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 4.6 mld zł 12 szczegóły
liczba uczestników 0.34 mln 13 szczegóły
stopa zwrotu 245.4 % 9 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 47.5 % 9 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 17.9 % 10 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 7.5 % 5 szczegóły
koszty 3.5 % 10 szczegóły
wartość jednostki 34.54 zł 12 szczegóły