Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pełna: Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion Pocztylion OFE
Nazwa skrócona: OFE    Pocztylion
Licencja KNUiFE: 1999-02-09 
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20
Częstotliwość wyceny aktywów: każdy dzień roboczy GPW

Akcjonariusze Pocztylion OFE
Poczta Polska (33,3%)
Cardif SA (33,3%)
Amvesap (29,3%)
Konferencja Episkopatu Polski (4%) 

Członkowie zarządu: Mariusz Wnuk - Prezes Zarządu, Adam Gola - Członek Zarządu, Piotr Sieradzan - Członek Zarządu

 

Zapisz się do OFE      lub      Zmień OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE    Pocztylion
Główne cele inwestycyjne wynikające z polityki inwestycyjne OFE Pocztylion to: wzrost wartości aktywów, osiągnięcie długookresowego zwrotu, który przewyższa średni zwrot osiągnięty przez pozostałe fundusze emerytalne, minimalizując jednocześnie ryzyko, wykorzystując instrumenty dłużne i akcje. Polityka inwestycyjna opiera się na stałych analizach aktualnych i prognozowanych stóp procentowych. Dodatkowo zgromadzone środki inwestowane są w depozyty bankowe, papiery dłużne przedsiębiorstw oraz inne instrumenty finansowe zgodne z ustawą.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
do 8 mld zł - 0,045%
8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
35-65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dla nowych członków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Agent transferowy
Fund Services Sp. z o.o.


Dane do kontaktu z OFE Pocztylion:

Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa
tel.: (022) 529 00 90
fax: (022) 529 00 95
infolinia: 0 801 101 801
http://www.pocztylion.pl

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 5.82 mld zł 11 szczegóły
liczba uczestników 0.59 mln 11 szczegóły
stopa zwrotu 233.6 % 13 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 45.6 % 13 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 16.7 % 13 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 7.4 % 6 szczegóły
koszty 3.5 % 11 szczegóły
wartość jednostki 33.36 zł 13 szczegóły