Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pełna: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" PZU S.A. OFE
Nazwa skrócona: OFE  PZU "Złota Jesień"
Licencja KNUiFE: 1999-01-26   
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20
Częstotliwość wyceny aktywów: każdy dzień roboczy  

Akcjonariusze PZU "Złota Jesień" OFE
PZU Życie S.A (100%)

Członkowie zarządu: Andrzej Sołdek - Prezes Zarządu, Marek Sojka - Wiceprezez Zarządu, Hubert Drążkiewicz - Członek Zarządu (wymagana zgoda KNF)

 

Zapisz się do OFE      lub      Zmień OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE PZU "Złota Jesień"
Strategią inwestycyjną  OFE PZU "Złota Jesień" jest lokowanie aktywów w obligacje, bony, papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, depozyty, kredyty, pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty. W akcje spółek notowanych na rynku giełdowym lokowane jest maksymalnie 40% aktywów, inne niż akcje NFI.  Inwestycje w akcje spółek notowanych na rynku równoległym i rynku wolnym łącznie wynosić mogą nie więcej niż 10% wartości aktywów.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
do 8 mld zł - 0,045%
8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
35-65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dla nowych członków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank Pekao S.A.
Agent transferowy
Centrum Informatyki Grupy PZU SA
Dlaczego OFE PZU "Złota Jesień"
OFE PZU zapewnia szybki i wygodny dostęp do konta poprzez Internet lub całodobową infolinię
Niskie opłaty za zarządzanie - dzięki zgromadzonym aktywom w wysokości ponad 20 miliardów złotych.
Bezpieczeństwo i stabilność inwestycji - dobre, rozsądne inwestowanie kapitału to gwarancja wyższej emerytury. Celem OFE PZU jest długookresowe zwiększanie wartości jednostek funduszu. Fundusz inwestuje w bezpieczne obligacje skarbu Państwa oraz akcje najlepszych polskich spółek giełdowych.
Wysoka jakość obsługi - jakość obsługi jest jednym z fundamentów działania OFE PZU. Potwierdza to certyfikat jakości ISO 9001, obejmujący wszystkie obszary zarządzania funduszem. Za wdrożenie systemu TQM ("Total Quality Management") Fundusz otrzymał wyróżnienie Polskiej Nagrody Jakości!


Dane do kontaktu z OFE PZU "Złota Jesień"
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
Al. Jana Pawła 24
00-133 Warszawa
(022) 582 29 00
(022) 582 29 05
infolinia: 0801 102 102
http://www.pzu.pl

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 41.03 mld zł 3 szczegóły
liczba uczestników 2.23 mln 3 szczegóły
stopa zwrotu 264.5 % 5 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 47.5 % 10 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 17.8 % 11 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 7 % 8 szczegóły
koszty 3.5 % 12 szczegóły
wartość jednostki 36.45 zł 5 szczegóły