Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pełna: Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA WARTA OFE
Nazwa skrócona: OFE  WARTA
Licencja KNUiFE: 1999-01-26   
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20
Częstotliwość wyceny aktywów: każdy dzień roboczy GPW  

Akcjonariusze WARTA OFE
TUiR Warta SA (100%) 

Członkowie zarządu: Marek Jandziński - Prezes Zarządu, Tadeusz Gacyk - Wiceprezes Zarządu, Konrad Biedul - Członek Zarządu

 

Zapisz się do OFE      lub      Zmień OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE    WARTA
Polityka inwestycyjna OFE WARTA uwzględnia zróżnicowane inwestycje i zaangażowanie środków członków funduszu we wszystkie  instrumenty, które dopuszcza prawo. Przede wszystkim w obligacje skarbowe, akcje, obligacje przedsiębiorstw, gmin, certyfikaty depozytowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, bankowe papiery wartościowe, pozostałe papiery dłużne, depozyty na rynku pieniężnym. W zależności od sytuacji ekonomicznej proporcje są zmienne.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
do 8 mld zł - 0,045%
8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
35-65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dla nowych członków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Pekao SA
Agent transferowy
We własnym zakresie


Dane do kontaktu z OFE WARTA:
Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
tel. (22) 582 89 00
fax (22) 582 89 50
infolinia: 0 801 366 366
http://www.ptewarta.pl

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 4.11 mld zł 13 szczegóły
liczba uczestników 0.35 mln 12 szczegóły
stopa zwrotu 271.5 % 4 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 49.5 % 6 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 19.6 % 6 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 7.4 % 7 szczegóły
koszty 3.5 % 13 szczegóły
wartość jednostki 37.15 zł 4 szczegóły