Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Ranking OFE według kosztów

Stan na dzień: 15.01.2014 20:38

OFE AEGON   3.5 %
Więcej
OFE Amplico   3.5 %
Więcej
OFE Allianz   3.5 %
Więcej
OFE AXA   3.5 %
Więcej
OFE PKO BP Bankowy   3.5 %
Więcej
OFE Aviva BZ WBK   3.5 %
Więcej
OFE Generali   3.5 %
Więcej
OFE ING   3.5 %
Więcej
OFE Nordea   3.5 %
Więcej
OFE Pekao   3.5 %
Więcej
OFE Pocztylion   3.5 %
Więcej
OFE PZU   3.5 %
Więcej
OFE WARTA   3.5 %
Więcej

Porównaj wyniki finansowe OFE. Poniższy ranking OFE pomoże Ci porównać fundusze emerytalne pod względem najważniejszych kryteriów. Z poziomu rankingu możesz przejść bezpośrednio na stronę danego funduszu. Stopy zwrotu w rankingu OFE wyliczane są na podstawie aktualnych wartości jednostek rozrachunkowych.
Koszty – suma opłat od składki i opłaty za zarządzanie w danym roku podzielona przez średnią wartość aktywów w danym roku (dane za 2008 rok). Relacja ta jest niższa w przypadku OFE, które pobierają mniejszą opłatę od składki (jak np. Allianz) lub w przypadku największych OFE, które pobierają niższe opłaty za zarządzanie (opłata za zarządzanie jest uzależniona od wartości aktywów i maleje wraz ze wzrostem aktywów).