Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Przyst?puj? po raz pierwszy (dla kogo Otwarte Fundusze Emerytalne )

Od kwietnia 2014 roku ka??dy pracuj?cy b?dzie móg?? wybra? czy chce przyst?pi? do OFE i mie? emerytur? wyp??acan? z OFE i ZUS czy chce by wszystkie sk??adki by??y skierowane wy???cznie do ZUS.

 

      lub