Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Polityka prywatno??ci

1. Administrator strony RankingOFE.pl nie przetwarza, nie udost?pnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez U??ytkowników strony.

2. W przypadku danych przekazywanych przez U??ytkownika w trakcie wype??niania formularza wnioksu przyst?pienia do OFE dane te mog? zosta? wykorzystane wy???cznie w celu kontaktu z uzytkownikiem lub sporz?dzenia umowy przyst?pienia b?d?? zmiany otwartego fuunduszu emerytalnego.

3. Administrator gromadzi dane zawarte w logach systemowych (przekazywane serwerowi przez komputer U??ytkownika), np. adres IP, typ przegl?darki, data i czas wizyty. Dodatkowo na wybranych stronach Serwisu korzystamy z cookies, czyli informacji zapisywanych na komputerze U??ytkownika. Wy???czenie cookies w przegl?darce nadal umo??liwia korzystanie z zasobów naszych serwisów, mo??e jednak wprowadza? pewne utrudnienia.

4. W przypadku pyta?? dotycz?cych polityki prywatno??ci prosimy o kontakt z administratorem serwisu: info@rankingofe.pl