Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pełna: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK AVIVA OFE
Nazwa skrócona: OFE    Aviva
Licencja KNUiFE: 1999-01-26   
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20  
Częstotliwość wyceny aktywów: każdy dzień roboczy

Akcjonariusze Aviva OFE
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (51,1%)
Aviva International Insurance Ltd (38,9%)
Bank Zachodni WBK SA (10%)
Członkowie zarządu: Paweł Pytel - Prezes Zarządu , Andrzej Gładysz - Członek Zarządu, Marcin Żółtek - Członek Zarządu

 

Zapisz się do OFE      lub      Zmień OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE    Aviva
Ograniczanie ryzyka inwestycji, staranna selekcja aktywów, dywersyfikacja portfela to najważniejsze założenia polityki inwestycyjnej Aviva OFE. Strategia długoterminowa zakłada wypracowanie jak najwyższej stopy zwrotu z zachowaniem ograniczeń związanych z ryzykiem inwestycyjnym. W obecnych założeniach podział ten kształtuje się na 30% akcji, 60% obligacji, 5% bonów skarbowych, 5% inne. Możliwa jest zmiana założeń w zależności od sytuacji mikro i makroekonomicznej. Inwestycje dotyczą takę obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
do 8 mld zł - 0,045%
8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
35-65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dla nowych członków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank Handlowy w Warszawie SA
Agent transferowy
Aviva Sp. z o.o.
Dlaczego Aviva OFE
Największy fundusz na rynku - 2,9 mln osób, aktywa o wartości ponad 39 mld złotych
Korzystny system opłat od składki i za zarządzanie aktywami.
Aviva OFE zdobył pierwsze miejsce w rankingu "Rzeczpospolita" z 10.04.2008 r. w kategorii "Ocena ryzyka".
Aviva OFE został uznany za najlepszy fundusz emerytalny w Europie Środkowej i Wschodniej przez prestiżowy miesięcznik branżowy "Investment & Pensions Europe". W uzasadnieniu nagrody w sposób szczególny podkreślono dokonania Aviva OFE w dziedzinie stosowania i promowania standardów ładu korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym
Aviva OFE jest jednym z pierwszych funduszy w Polsce, które otrzymało certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.


Dane do kontaktu z OFE Aviva:
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa
tel. (22) 557 40 50
fax: (22) 557 40 39
infolinia: 0 801 888 444
http://www.aviva.pl