Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pełna: ING Otwarty Fundusz Emerytalny ING OFE
Nazwa skrócona: OFE      ING
Licencja KNUiFE: 1999-01-26    
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20  
Częstotliwość wyceny aktywów: każdy dzień roboczy

Akcjonariusze ING OFE
ING (80%)
ING Bank Śląski (20%)

Członkowie zarządu: Józef Proń - Prezes Zarządu, Grzegorz Chłopek - Wiceprezes Zarządu, Ewa Radkowska - Członek Zarządu

 

Zapisz się do OFE      lub       Zmień OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE      ING
Strategia inwestycyjna ING OFE zakłada cztery główne filary podziału aktywów: obligacje i bony skarbowe Skarbu Państwa (największa część), akcje spółek notowanych na GPW, akcje spółek zagranicznych, dłużne papiery przedsiębiorstw. Dodatkowo Fundusz lokuje aktywa w obligacje przedsiębiorstw i depozyty bankowe. Obrana strategia inwestycyjna nastawiona jest na długookresowe działania, dlatego chwilowe wahania cen są mało znaczące dla wyników Funduszu.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
do 8 mld zł - 0,045%
8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
35-65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dla nowych członków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Agent transferowy
ING Usługi Finansowe S.A.
Dlaczego ING OFE
ING OFE jest najczęściej wybieranym funduszem emerytalnym od 2000 roku.
ING OFE jest drugim funduszem na rynku pod względem wielkości aktywów oraz drugim funduszem pod względem stopy zwrotu od początku działalności.
ING OFE zajmuje czołowe miejsca w rankingach. ING Otwarty Fundusz Emerytalny zajął 1 miejsce w rankingu funduszy emerytalnych Rzeczpospolitej z 6 stycznia 2009 r. W rankingu brano pod uwagę stan hipotetycznego konta oraz wartość stopy zwrotu funduszu - obydwie wartości plasują ING OFE na pierwszym miejscu w rankingu. ING OFE zajął pierwsze miejsce w najnowszym zestawieniu funduszy emerytalnych z 9 stycznia 2009 r., przygotowanym przez firmę analityczną Analizy Online. W rankingu OFE konkurują ze sobą wartością tzw. "hipotetycznego konta". Z wyliczeń Analiz Online wynika, że w okresie od końca sierpnia 1999 roku do końca grudnia 2008 roku, hipotetyczny emeryt mógł odłożyć najwięcej w funduszu emerytalnym ING.
Grupa ING należy do największych na świecie firm z sektora finansowego - według listy 2008 Fortune Global 500
ING OFE dba o wygodę obecnych i przyszłych Klientów. Udostępnia swoim klientom nowoczesne usługi: internetowe, telefoniczne, SMS, WAP. Jest również łatwo dostępny dzięki około 2000 Przedstawicielom Ubezpieczeniowo-Finansowym oraz kilkaset placówkom ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie oraz ING Banku Śląskiego na terenie całego kraju.


Dane do kontaktu z OFE ING:
ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Ludna 2
00-406 Warszawa
tel.: (022) 522 00 03
fax: (022) 522 19 80
infolinia: 0 801 20 30 40
http://www.ingcentrala.pl