Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Porównaj i wybierz najlepszy OFE! Poniższy ranking OFE pomoże Ci porównać fundusze emerytalne pod względem najważniejszych kryteriów. Z poziomu rankingu możesz przejść bezpośrednio na formularz wniosku; jego wypełnienie zajmie Ci nie więcej niż 2-3 min. Stopy zwrotu w rankingu OFE wyliczane są na podstawie aktualnych wartości jednostek rozrachunkowych.

Wybierz ranking OFE:

 

- wg wartości aktywów

Ranking OFE wg wartości aktywów, czyli środków gospodarczych o rzetelnie określonej wartości, kontrolowane przez daną jednostkę, powstałych w wyniku dotychczasowych działań. Wykres przedstawia wartość aktywów poszczególnych Otwartych Funduszy Emerytalnych.

- wg liczby uczestników

Ranking OFE wg liczby uczestników, czyli wykres uwzględniający ilość członków zapisanych do poszczególnych Funduszy Emerytalnych.

- wg wartości jednostki

Ranking OFE wg wartości jednostki, czyli wykres uwzględniający Fundusze Emerytalne wg tego ile poszczególne fundusze zarobiły.

- wg stopy zwrotu

Ranking OFE wg stopy zwrotu, czyli wykres ukazujący poszczególne Fundusze Emerytalne wg wskaźnika zmiany dotychczasowej wartości jednostki OFE, obliczanej w procentach. Dla wzrostów jest to wartość jednostki dodatnia, dla malejących wartości jednostek wartość ta jest ujemna.

- wg stopy zwrotu 5 lat

Ranking OFE wg stopy zwrotu 5 lat, czyli wykres ukazujący poszczególne Fundusze Emerytalne wg wskaźnika zmiany wartości jednostki OFE w okresie 5 lat, obliczanej w procentach. Dla wzrostów jest to wartość jednostki dodatnia, dla malejących wartości jednostek wartość ta jest ujemna.

- wg stopy zwrotu 3 lata

Ranking OFE wg stopy zwrotu 3 lata, czyli wykres ukazujący poszczególne Fundusze Emerytalne wg wskaźnika zmiany wartości jednostki OFE w okresie 3 lat, obliczanej w procentach. Dla wzrostów jest to wartość jednostki dodatnia, dla malejących wartości jednostek wartość ta jest ujemna.

- wg stopy zwrotu 1 rok

Ranking OFE wg stopy zwrotu 1 rok, czyli wykres ukazujący poszczególne Fundusze Emerytalne wg wskaźnika zmiany wartości jednostki OFE w okresie ostatniego roku, obliczanej w procentach. Dla wzrostów jest to wartość jednostki dodatnia, dla malejących wartości jednostek wartość ta jest ujemna.

- wg kosztów

Ranking OFE wg kosztów, czyli wykres uwzględniający obciążenia/ prowizje pobierane ze zgromadzonych środków uczestników poszczególnych OFE za zarządzanie, prowizje dystrybucyjne.