Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Tak brzmi Szcz???liwy emeryt

 


Z u??miechem zerknijmy w przysz??o??? i na obecnych weso??ych emerytów, bo Ranking OFE ??atwo pozwala kontrolowa? nasze sk??adki i dokonywa? samodzielnej oceny i wyboru które OFE jest najlepsze i który z Funduszy Emerytalnych powinien zarz?dza? naszymi sk??adkami wypracowuj?c zyski. Zadbajmy o to, aby??my za kilka, kilkana??cie lub kilkadziesi?t lat na naszej w??asnej emeryturze u??miechali si? identycznie jak podczas ogl?dania tych weso??ych staruszków...